Helmerssons Bygghandel

1 stämpel per 100 KR
10 stämplar ger dig
75 kr (Max 9 stämplar/köp)
Titan Sixten konsol 
20% rabatt

Hjärterum

1 stämpel per 100 KR
10 stämplar ger dig
50 kr

Thomas Kläder

1 stämpel per 200 KR
10 stämplar ger dig
100 kr (Max 10 stämplar/köp)

Filipstads Djurcenter

1 stämpel per 100 KR
15 stämplar ger dig
50 kr (Max 9 stämplar/köp)

La Strada

1 stämpel per 80 KR
15 stämplar ger dig
Gratis pizza